Petie Zantvoort, Klassiek Homeopaat Almere

Gelijk een afspraak maken? Klik hier.

Klassieke homeopathie is een natuurlijke, milde geneeswijze die geschikt is voor iedereen.

Klassieke homeopathie maakt gebruik van heel oude principes, maar past verrassend goed bij actuele thema’s als bewustwording, autonomie, duurzaamheid, en het weer zoeken van de heilzame verbinding met de natuur om ons heen.

Het woord ‘klassiek’ wordt gebruikt omdat we werken volgens het door Samuel Hahnemann gebruikte gelijksoortigheidsprincipe: de homeopaat kiest een middel waarvan de werking zo nauwkeurig mogelijk overeenkomt met het geheel van alle klachten in een individu.

Klassieke homeopathie geneesmiddelen

Homeopathie maakt gebruikt van natuurlijke substanties. Deze worden vele malen verdund en geschud. Zo blijft de genezende kracht van de middelen behouden en zijn er geen toxische effecten die zorgen voor bijwerkingen. De middelen zijn veilig voor mens en milieu en werken niet verslavend.

De homeopathie is een holistische geneeswijze: er wordt gezocht naar de samenhang tussen lichaam, geest en omgeving. Het gaat dus niet om het alleen behandelen van klachten, maar om zorg voor uw totale welbevinden.

Een homeopatisch consult kunt u zich voorstellen als een gezamenlijke zoektocht. Door aandachtig te luisteren naar uw persoonlijke verhaal zal ik in staat zijn een zo passend mogelijk middel voor te schrijven. Dit middel zal het zelfherstellende vermogen stimuleren, en zo zorgen voor een betere gezondheid en een duurzaam herstel van de natuurlijke balans van lichaam en geest.

Homeopatische behandeling kan goed gebruikt worden als aanvulling op een reguliere behandeling. Maak nu hier een afspraak.